ABC-kits (Avidine/Biotine-complex)

 

Het principe van ABC detectiekits is gebaseerd op de affiniteit van avidine (of streptavidine) voor biotine. De afkorting ABC staat inderdaad voor Avidine / Biotine Complex.
Avidine is een basisch glycoproteïne van 68 kDa dat voorkomt in eiwit en in weefsels van vogels, reptielen en amfibieën. Avidine heeft een sterke affiniteit voor biotine, een oplosbare vitamine van 34 kDa. Biotine kan worden gekoppeld aan een grote verscheidenheid aan biologische moleculen zoals antilichamen, en meerdere biotinemoleculen kunnen aan een eiwit worden gekoppeld. Het gebiotinyleerde eiwit kan dan aan meer dan één avidinemolecuul binden. Een nadeel van avidine is de niet-specifieke binding aan negatief geladen structuren zoals de celkern. Het gebruik van streptavidine vermindert deze niet-specifieke binding aanzienlijk.
Streptavidine wordt geïsoleerd uit Streptomyces avidinii en is qua grootte en affiniteit vergelijkbaar met avidine biotine. Maar in tegenstelling tot avidine is streptavidine niet geglycosyleerd waardoor eiwitten minder vatbaar zijn voor niet-specifieke binding in immunohistochemische toepassingen.
Over het algemeen bestaan de ABC detectiekits uit:
- Een gebiotinyleerd secundair antilichaam
- Een avidine/enzymcomplex
De kits kunnen al dan niet de blokkeer- en verdunningsbuffers en het substraat bevatten, afhankelijk van het formaat.

IHC-ABC-Kit