Cellijnen

Cellijnen

Een cellijn is een homogene populatie cellen die geselecteerd en gekweekt zijn in het laboratorium omdat ze zich onbeperkt kunnen delen. De cellen in een cellijn zijn genetisch identiek en hebben dezelfde structurele en functionele eigenschappen. Ze kunnen gebruikt worden om de cellulaire en moleculaire mechanismen te bestuderen die betrokken zijn bij verschillende ziekten en om de doeltreffendheid van nieuwe geneesmiddelen te testen.

Cellijnen kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën, zoals kankercellijnen, onsterfelijke cellijnen, primaire cellijnen en stabiele cellijnen.

Kankercellijnen: worden vaak gebruikt in onderzoek omdat ze een onbeperkt delingspotentieel hebben en gemakkelijker te kweken zijn dan primaire cellen.

Primaire cellijnen: zijn cellen die rechtstreeks uit een weefsel of orgaan zijn gehaald en gedurende een korte periode in het laboratorium zijn gekweekt.

Stabiele cellijnen: zijn cellen die genetisch gemodificeerd zijn om een specifiek gen tot expressie te brengen of om weerstand te bieden tegen een bepaalde behandeling.

Cellijnen zijn een belangrijk hulpmiddel voor onderzoek in de cel- en moleculaire biologie.