Cultuurdragers voor microscopie

Cultuurdragers voor microscopie

We bieden een veelzijdige gereedschapskist voor celgebaseerde assays bestaande uit verschillende celkweekondersteuningen met glazen of polymere achtergronden en een veelheid aan andere opties om uw cellen onder de beste omstandigheden te laten groeien, maar ook om ze live of gefixeerd te kunnen observeren met conventionele of hoge resolutie microscopie.
Celtests, zoals celmigratie, buisvorming, chemotaxis en flowcelcultuur, zijn essentiële experimentele benaderingen om celfunctie en -gedrag in vitro te bestuderen. Bovendien helpen deze assays onderzoekers om de onderliggende mechanismen van veel aandoeningen beter te begrijpen, zoals cardiovasculaire en immunologische ziekten en kanker.
Het opzetten van een celgebaseerd experiment om reproduceerbare, consistente en zinvolle gegevens te verkrijgen blijft echter een uitdaging. De meeste conventionele celgebaseerde testen leveren kwantitatieve resultaten op zonder kwalitatieve informatie in realtime te onthullen.