Kits voor celonderzoek - Fagocytose

Bij zoogdieren is fagocytose door fagocyten (zoals macrofagen, dendritische cellen en neutrofielen) essentieel voor diverse biologische gebeurtenissen, waaronder weefselremodellering en de voortdurende opruiming van stervende cellen . Daarnaast vormt fagocytose een vroege en cruciale gebeurtenis in het begin van de afweer van de gastheer tegen binnendringende ziekteverwekkers . Fagocytose bestaat uit een reeks gebeurtenissen die beginnen met de binding en herkenning van deeltjes op het oppervlak receptoren, gevolgd door de vorming van actinerijke membraan extensies rond deze deeltjes. Fusie van de membraanuitbreidingen leidt tot het fagosoom, dat vervolgens wordt geëvalueerd als een fagolysosoom. De ziekteverwekkers in het fagolysosoom worden vernietigd door de daling van de pH en hydrolyse. Deze vroege gebeurtenissen, gemedieerd door het aangeboren immuunsysteem, zijn cruciaal voor de overleving van de gastheer. Dit proces maakt het mogelijk om moleculen van ziekteverwekkers op het celoppervlak te presenteren; dit staat bekend als antigenpresentatie en maakt de inductie van verworven immuniteit mogelijk.
Fagocytose kan in vitro gemeten worden door de opslorping van een substraat door fagocyterende cellen te schatten. Er kunnen verschillende substraten worden gebruikt, waaronder rode bloedcellen, E. coli en Zymosan deeltjes (levure).