Producten voor chromatografie

Producten voor chromatografie

Chromatografie is een methode die wordt gebruikt om verschillende componenten van een mengsel te scheiden. Het principe van chromatografie is gebaseerd op het meesleuren van een opgelost monster door een mobiele fase (ook eluent genoemd) door een stationaire fase (ook wel vaste fase genoemd). Elk molecuul zal meer of minder snel worden ingesloten, afhankelijk van zijn affiniteit voor respectievelijk de stationaire fase en de mobiele fase, waardoor de verschillende aanwezige bestanddelen kunnen worden gescheiden.
Chromatografie kan analytisch (identificatie van de aanwezige verbindingen) of voorbereidend (scheiding van de verbindingen uit een mengsel) zijn.
Er zijn verschillende soorten chromatografie die kunnen worden ingedeeld op basis van de aard van de mobiele fase (gas, vloeistof), het type interactie (absorptie, ionenuitwisseling, exclusie, affiniteit) of het type drager (kolom, papier).
Chromatografie gaat sneller met gas (GC) dan met vloeistof (LC): Een scheiding duurt een paar seconden of minuten met de eerste, een paar minuten of uren met de tweede. Bovendien is de detectiegevoeligheid beter bij de eerste methode. De enige beperking van deze methode is dat de opgeloste stof vluchtig moet zijn, wat niet altijd het geval is voor organische stoffen. Bovendien brengt het gebruik van hoge temperaturen het risico van denaturatie van organische verbindingen met zich mee. Het grootste probleem blijft echter de keuze van de mobiele fase.