Radiochemicaliën

Radiochemicaliën

Radiochemie wordt gedefinieerd als de chemie van radioactieve elementen, waarbij de radioactieve isotopen van de elementen worden gebruikt om eigenschappen en chemische reacties van niet-radioactieve isotopen te bestuderen.

Alle radio-isotopen zijn instabiele isotopen die straling uitzenden als gevolg van de nucleaire desintegratie die ze ondergaan. Er zijn drie soorten straling: Alfa, Beta en Gamma. Deze drie soorten straling onderscheiden zich door hun doordringend vermogen. Zo kan alfastraling gemakkelijk worden tegengehouden door een paar centimeter lucht of een vel papier, kan bètastraling worden tegengehouden door aluminiumfolie en is gammastraling het meest doordringend van de drie en moeilijker tegen te houden.

Radio-isotopen worden op grote schaal gebruikt voor diagnostische of onderzoeksdoeleinden. Radio-isotopen die van nature aanwezig zijn of in het lichaam worden gebracht, zenden gammastralen uit en geven, na detectie en behandeling van de resultaten, informatie over de anatomie van de persoon en over het functioneren van specifieke organen. Wanneer de radio-isotopen op deze manier worden gebruikt, worden ze tracers genoemd.

Bestralingstherapie maakt ook gebruik van radio-isotopen bij de behandeling van bepaalde ziekten zoals kanker. Krachtige bronnen van gammastralen worden ook gebruikt om medische apparatuur te steriliseren.

Een van de toepassingen van radio-isotopen in de biologie is het bestuderen van DNA met behulp van fosfor-32 (P-32). Het stabiele fosfor wordt vervangen door P-32 en de radioactiviteit wordt gebruikt om moleculen en hun lot te analyseren.