Supplementen in celkweek

Supplementen in celkweek

 

Ontdek onze selectie van celcultuursupplementen, die essentiële additieven zijn voor het aanpassen van kweekmedia. Ze omvatten hormonen, aminozuren, vitaminen en reagentia, en zijn cruciaal voor de kweek van verschillende celtypes. Deze supplementen spelen een belangrijke rol in de proliferatie, differentiatie en angiogenese van gekweekte cellen.

De rol van celcultuursupplementen in biomedisch onderzoek

Supplementen voor celkweek zijn additieven die worden gebruikt in celkweekmedia om specifieke toepassingen te ondersteunen en media met gedefinieerde eigenschappen aan te passen. Deze supplementen omvatten essentiële hormoonsupplementen, aminozuren, vitaminen, antibiotica en reagentia die geschikt zijn voor hybridoma- en insectcelcultuur. Ze kunnen ook groeifactoren en cytokinen bevatten die cruciaal zijn voor de componenten van celkweekmedia, vooral wanneer serum- en proefdiervrije omstandigheden of gedefinieerde media vereist zijn. Er zijn verschillende soorten celkweeksupplementen verkrijgbaar, waaronder supplementen voor zoogdier-, plant- en microbiële celkweek. 

Enkele veelvoorkomende supplementen zijn:

  • Serum: Fetaal runderserum (FBS) is een veelgebruikt supplement voor zoogdiercelculturen, maar er zijn ook alternatieven verkrijgbaar zoals runderserum, humaan serum en serum van andere soorten.
  • Gehechtheidsfactoren: Deze bootsen de extracellulaire matrix (ECM) na en geven belangrijke signalen aan gekweekte cellen.
  • Groeifactoren: Gezuiverde, recombinante groeifactoren en cytokinen zijn essentieel voor studies naar proliferatie, differentiatie en angiogenese.
  • Hormonen: Essentiële hormoonsupplementen van celkweekkwaliteit zijn dexamethason, erytropoëtine, β-oestradiol, glucagon, hydrocortison, insuline, progesteron, prostaglandine E1 & E2.
  • Aminozuren: Hoogzuivere aminozuren en derivaten zijn belangrijk voor metabolomische routes en eiwitsynthese.
  • Vitaminen: Vitaminen zijn essentieel voor celfunctie, groei en regeneratie
  • Natriumbicarbonaat: Een veelgebruikte buffer die in celkweken wordt gebruikt om de pH te handhaven en om bepaalde voedingsvoordelen te bieden
  • Serumvrije mediasupplementen: Deze worden gebruikt voor gespecialiseerde cellen en weefsels, zoals neuronen, stamcellen en organoïden.