Application notes

Application notes

Lijst van de onder-rubrieken :

In dit werk werd een plasmideproductieproces uitgevoerd waarbij conventionele erlenmeyers met LB-medium en het Thomson Ultra Yield®-systeem werden vergeleken. E. coli-cellen werden in beide systemen gekweekt in een rondschudapparaat (Multitron, INFORS HT), de bacteriegroei werd gecontroleerd en de plasmiden werden gezuiverd aan het einde van de kweek. Vervolgens werd de kwaliteit van de geïsoleerde plasmiden geanalyseerd met HPLC. De combinatie van de Ultra Yield®-flessen met het verrijkte Plasmid+®-medium en de AirOtop®-verbeterde afdichting leidde tot hogere celdichtheden en een 21-maal hogere hoeveelheid plasmide dan in Erlenmeyer-schudflessen met LB-medium.