Crystallography

Crystallography

Kristallisatie door microfluïdische
De Crystal Former is een microfluïdisch apparaat voor eiwitkristallisatie dat gebruik maakt van de gunstige fysische omstandigheden op microschaal.  In combinatie met de speciale materialen, unieke oppervlaktebehandeling en eigen mengkinetiek van de Crystal Former verbetert deze omgeving het kristallisatiesucces aanzienlijk.

Kristal Voormalig
Vloeistof-vloeistofdiffusie om kristallisatiereagentia te genereren Ideaal voor kristalreproductie, optimalisatie of beperkte initiële screening Directe toegang tot kristallen om te oogsten