Eigenschappen en potentieel van stamcellen

Eigenschappen en potentieel van stamcellen

Stamcellen zijn niet-gespecialiseerde cellen die het opmerkelijke potentieel hebben (unipotente, multipotente of pluripotente stamcellen) om zich te ontwikkelen tot veel verschillende celtypes in het lichaam, ze hebben unieke mogelijkheden om zichzelf te vernieuwen en om opnieuw functionele weefsels te creëren. Stamcellen kunnen worden ingedeeld in twee hoofdtypen: embryonale stamcellen en volwassen stamcellen. Embryonale stamcellen zijn pluripotent, wat betekent dat ze kunnen leiden tot alle gedifferentieerde cellen in het lichaam, zoals hartspiercellen, bloedcellen en zenuwcellen. Volwassen stamcellen daarentegen zijn multipotent, wat betekent dat ze kunnen differentiëren in een beperkt aantal celtypen.

Alle stamcellen, ongeacht hun bron, hebben drie algemene eigenschappen:

  • Ze zijn in staat om zich voor langere tijd te delen en te vernieuwen.
  • Ze zijn niet gespecialiseerd.
  • Ze kunnen aanleiding geven tot gespecialiseerde celtypes.

Gezien hun unieke regeneratieve vermogens worden menselijke stamcellen op veel manieren gebruikt voor biomedisch onderzoek en de ontwikkeling van therapeutica. Stamcellen hebben het potentieel om veel menselijke aandoeningen te behandelen, waaronder veroudering, kanker, diabetes, blindheid en neurodegeneratie. Om bruikbaar te zijn voor transplantatiedoeleinden, moeten stamcellen reproduceerbaar worden gemaakt om zich uitgebreid te vermenigvuldigen en voldoende hoeveelheden cellen te genereren om verloren of beschadigd weefsel te vervangen, zich te differentiëren in het (de) gewenste celtype(n) en na transplantatie te overleven in de gastheer. Stamcellen worden ook gebruikt om de biologie van ziekten te bestuderen en medicijnen te testen.

Lijst van de onder-rubrieken :