Cytometrie geconjugeerde antilichamen

Cytometrie geconjugeerde antilichamen

Cytometriegeconjugeerde CD-antilichamen worden gebruikt in flowcytometrie om antigenen te detecteren met behulp van fluorescente geconjugeerde antilichamen, die elk overeenkomen met een ander eiwit in of op het celoppervlak. CD-markers zijn vooral nuttig voor de identificatie van leukocytenpopulaties met flowcytometrie. De HLDA (Human Leukocyte Differentiation Antigens) workshop ontwikkelde de CD nomenclatuur en heeft sindsdien de lijst van CD markers onderhouden. Antilichamen voor gebruik in massa-cytometrie zijn geconjugeerd met enkelvoudige isotopen van zware metaalionen uit de lanthanidereeks van elementen. CD3 komt bijvoorbeeld tot expressie op T-cellen, CD19 op B-cellen en CD14 op monocyten. Door antilichamen te gebruiken die geconjugeerd zijn met fluoroforen, kunnen onderzoekers deze CD-antigenen met hoge specificiteit en gevoeligheid labelen en analyseren.

Belangrijkste voordelen:

  • Multiparametrische analyse: Cytometrie-geconjugeerde CD-antilichamen maken de gelijktijdige beoordeling van meerdere CD-antigenen op individuele immuuncellen mogelijk. Deze multi-parameter analyse stelt onderzoekers in staat om complexe immuuncelpopulaties zeer gedetailleerd te karakteriseren.
  • Cell Subset Identification: Door zich te richten op specifieke CD-antigenen kunnen onderzoekers onderscheid maken tussen verschillende immuuncelsubtypes binnen een heterogene populatie, wat waardevolle inzichten oplevert in de diversiteit en functie van immuuncellen.
  • Functionele Analyse: Deze antilichamen kunnen gebruikt worden in combinatie met andere functionele testen om immuuncelactivering, proliferatie en cytokineproductie te beoordelen, wat ons begrip van immuunreacties verbetert.
  • Hoge gevoeligheid: De fluorofoor-geconjugeerde antilichamen bieden een hoge gevoeligheid, waardoor het mogelijk is om zeldzame immuuncelpopulaties of lage antigeenexpressie te detecteren.
  • Compatibiliteit met flowcytometrie: Cytometrie-geconjugeerde CD antilichamen zijn compatibel met flowcytometrie, een veelgebruikte techniek in immunologisch onderzoek, waardoor high-throughput analyse van immuuncelpopulaties mogelijk is.

 

 

CD1a    CD2    CD3    CD4    CD5    CD6    CD7    CD8
                             
CD9   CD10   CD11a   CD11b   CD11c   CD13   CD14   CD15
                             
CD16   CD17   CD18   CD19   CD20   CD21   CD22   CD23
                             
CD24   CD25   CD26   CD27   CD28   CD29   CD30   CD31
                             
CD32   CD33   CD34   CD35   CD36   CD37   CD38   CD39
                             
CD40   CD41   CD42   CD43   CD44   CD45RA   CD45RB   CD46
                             
CD47   CD48   CD49b   CD49d   CD50   CD51   CD52   CD53
                             
CD54   CD55   CD56   CD57   CD58   CD59   CD61   CD62E
                             
CD62L   CD62P   CD63   CD64   CD65   CD66   CD68   CD69
                             
CD70   CD71   CD72   CD73   CD74   CD75   CD77   CD79
                             
CD80   CD81   CD82   CD83   CD84   CD85   CD86   CD87
                             
CD88   CD89   CD90   CD92   CD93   CD94   CD95   CD96
                             
CD97   CD98   CD99   CD100   CD101   CD102   CD103   CD105
                             
CD106   CD107   CD108   CD109   CD111   CD112   CD114   CD116
                             
CD117   CD118   CD119   CD120   CD122   CD123   CD126   CD129
                             
CD132   CD133   CD134   CD135   CD137   CD138   CD140   IREM-2
                             
HLA   MPO