Histopathologie

Histopathologie

Histopathologie verwijst naar het medisch specialisme dat biologische weefsels bestudeert om een diagnose te stellen. Het is gebaseerd op weefselmonsters, weefselbiopten of uitstrijkjes, afhankelijk van de techniek die gebruikt is om het monster te verzamelen.
 
Histopathologie brengt verschillende technieken samen:
  • Histologietechnieken waarbij het monster wordt gekleurd met routinekleuringen zoals hematoxyline / eosine om de weefselstructuur te zien of meer specifieke kleuringen om specifieke structuren te karakteriseren
  • Histochemie, een combinatie van verschillende technieken die gebruik maken van chemische reacties tussen chemicaliën en biologische componenten van weefsels. Een veelgebruikte histochemische techniek is bijvoorbeeld het gebruik van Pruisisch blauw (Perl-kleuring), dat bijvoorbeeld afzettingen bij ziekten zoals hemochromatose zichtbaar maakt.
  • Immunohistochemie (IHC) waarbij specifieke antilichamen van een bepaald doelwit (eiwitten, lipiden of koolhydraten) worden gebruikt. Dit doelwit is meestal een bekende marker voor een bepaalde pathologie.

Lijst van de onder-rubrieken :

Moeilijke weefsels zoeken naar plakplaatjes!
Serie 3 hechtmicroscoopglaasjes zijn ontworpen voor immunohistochemie (IHC) en in situ hybridisatie (HIS) op moeilijke weefsels.