Beenmerg CD34+ stamcellen

Beenmerg CD34+ stamcellen

 

 

Onze collectie producten gespecialiseerd in beenmergstamcellen :

 

 

  • Mesenchymale stamcellen (MSCs) zijn multipotente stromale cellen die in vitro kunnen differentiëren naar bindweefselcellen. Hoewel er weinig bekend is over de fenotypische kenmerken van MSCs in vivo, worden MSCs in kweek gedefinieerd door de expressie van CD34. Gekweekte MSCs hebben veelbelovende toepassingen laten zien in celtherapeutische strategieën voor specifieke weefsels en kankeronderzoek.
  • Beenmergmononucleaire cellen (MNC's) worden gescheiden van het hele beenmerg door middel van een dichtheidsgradiëntcentrifugatieprotocol. CD34+ cellen worden positief geselecteerd met behulp van immunomagnetische anti-CD34 (kloon QBEND10) microkorrels van beenmergmononucleaire cellen.

Geïsoleerde primaire cellen worden vóór cryopreservatie gekarakteriseerd met flowcytometrie om een zeer levensvatbare en pure celpopulatie te garanderen.

 

           

Levensvatbaarheid van verrijkte CD34+ cellen uit beenmerg vóór cryopreservatie

     

Zuiverheid van verrijkte CD34+ cellen uit beenmergZuiverheid van verrijkte CD34+ cellen uit beenmerg

 

  

Cellen werden verkregen met behulp van door de Institutional Review Board (IRB) goedgekeurde toestemmingsformulieren en protocollen.

 

  Cellen afkomstig van menselijk weefsel dat rijk is aan stamcellen en immuun cellen
            Producten die voldoen aan kwaliteits- en ethische normen
  Vriesproces aangepast aan het behoud van cellen
  Kwantiteit en concentratie opties volgens de behoeften van onderzoekers

        Je vindt de lijst hieronder:

 

Beenmerg CD34- MNC

       

Beenmerg CD34+ Stamcellen

 

Ontdek onze volledige selectie stamcellen

 
                                                    

                         
Al deze producten zijn alleen voor onderzoeksdoeleinden.