Serologische testen in mycologie

Serologische testen in mycologie

 
Serologische testen hebben nu aan belang gewonnen in de mycologie vanwege de snelheid van de resultaten en deze testen kunnen dienen als een pronostische indicator.
 
Serologische methoden maken gebruik van de reacties en eigenschappen van het serum. De serologische testen worden gedaan om antigen of antilichaam aan te tonen in serum of lichaamsvloeistoffen van verdachte schimmelinfecties. 
 
De specifieke immuunrespons die het gevolg is van blootstelling aan celwand-, cytoplasmatisch of extracellulair schimmelantigeen tijdens infectie kan gebruikt worden voor diagnose. Door deze respons te monitoren kan de prognose van de ziekte en het resultaat van therapie worden beoordeeld.
 
Er zijn verschillende serologische testen:
 • Agllutinatie
 • Immunodiffusie (ID)
 • Complementfixatietest (CFT)
 • Enzyme linked immunosorbent asay (ELISA)
 • Laterale stroomtest (LFA)
 • Tegenimmuno-elektroforese (CIE)
 • Radio-immunosorbent assay (RIA)
 
De voordelen van serologische testen in de mycologie zijn :
 • De klinische betekenis van positieve kweken interpreteren - Laboratoriumcontaminatie uitsluiten
 • Nieuwe isolaten identificeren wanneer het ntibody tegen dat specifieke antigeen wordt aangetoond
 • Snelle diagnose
 • Prognostische marker
Lateral Flow Assays (LFA)
Lateral flow assays (LFA's), ook bekend als lateral flow immunochromatografische assays, zijn eenvoudige op papier gebaseerde apparaten die zijn ontworpen om de aanwezigheid (of afwezigheid) van een doelanalyt in een vloeibaar monster (matrix) te detecteren.  

Complementfixatietest (CFT)
Schimmelantigenen en positieve controles worden gebruikt om antilichamen in patiëntsera te detecteren met behulp van de complementfixatieprocedure (CF) om de diagnose van vier specifieke schimmelziekten te ondersteunen: histoplasmose, blastomycose, coocidioidomycose en aspergillose.

Enzym-immunoassays
We bieden kwalitatieve of semikwantitatieve testsystemen (titratie) voor de detectie van antigenen van verschillende organismen en antilichamen tegen verschillende organismen in patiëntmonsters.

Immunodiffusie (ID) Assay
Met de immunodiffusietest (ID-test), ook wel de Ouchterlony-test genoemd, kan antigeen worden opgespoord.

Latexagglutinatietests
Een latexfixatietest, ook wel latexagglutinatietest of -test (LA-assay of test) genoemd, is een test die klinisch gebruikt wordt voor de identificatie en typering van veel belangrijke micro-organismen.