Immunohistochemistry / Immunofluorescence

Immunohistochemistry / Immunofluorescence

Immunohistochemie (IHC) Algemeen protocol
I. Vereist materiaal Reagentia - Een primair antilichaam ,al dan niet gelabeld, tegen de doelmolecule - Openbaring kit - Chromogen Buffers - Xyleen - Alkoholische baden van 70%, 80% en 95% - Waterstofperoxide (H2O2) - Tris EDTA, Tris HCl - Tween-20 Materiaal - Pipetten en Pipet-aid - Waterbad II. Experimenteerlengte - 10 mn van peroxydase blokkering - 30 mn antigenische retrieval - 1 uur incubatie van primair antilichaam -...

Immunohistochemieprotocol - Avidine/Biotinemethode (ABC)
Het principe van ABC-detectiekits is gebaseerd op de affiniteit van avidine (of streptavidine) voor biotine. De afkorting ABC staat inderdaad voor Avidine/Biotine Complex.   In het algemeen bestaan de ABC-detectiekits uit: - Een gebiotinyleerd secundair antilichaam - Een avidine/enzymcomplex   De kits kunnen al dan niet de blokkeer- en verdunningsbuffers en het substraat bevatten, afhankelijk van de formaten.

Protocol openbaring versterkt : DBS Bereik
                  I. Vereist materiaal Reagentia - Primair antilichaam - Primair antilichaam Verdunner - Pre-blocking oplossing - Montage medium Buffers - Immuno wasbuffer - Xyleen of wasmiddelen - Absolute ethanol - Gedestilleerd of gedeïoniseerd water II. Experimenteerlengte - 10 mn van het blokkeren - 30-60 mn incubatie van secties in primair antilichaam -...