Klassieke cytogenetica

Klassieke cytogenetica

Cytogenetica is de studie van chromosomen. Als onderdeel van een microscopische evaluatie worden chromosomen geteld en beoordeeld op numerieke of structurele afwijkingen. Deze resultaten worden vervolgens gebruikt om de aanwezigheid van genetische afwijkingen vast te stellen en te bevestigen. Om de chromosomen voor te bereiden op de evaluatie, worden menselijke cellen gekweekt in een celkweekmedium en vervolgens gestimuleerd om zich te delen tijdens de mitotische fase van de celcyclus. De cellen worden vervolgens behandeld met een mitogeen om de cellen in de metafase te stoppen, waarbij een hypotone oplossing wordt toegevoegd om de cel op te zwellen en de metafasen te verdelen, en met een fixeeroplossing om te voorkomen dat de cellen zich delen en verder opzwellen. De cellen worden vervolgens op objectglaasjes geplaatst, gekleurd en onder de microscoop geanalyseerd om het celkaryotype te verkrijgen.
 
We bieden geoptimaliseerde en innovatieve producten voor de analyse van vruchtwater, chorionvilli, perifeer bloed, beenmerg en hematopoëtische cellen die het mogelijk maken:
  • Versnelde celgroei met een topische mitotische index en uitstekende chromosoommorfologie.
  • Schone, reproduceerbare resultaten die laboratoriumtijd besparen, met snelle analyse en eenvoudige interpretatie.
 

Lijst van de onder-rubrieken :