Moleculaire en cellulaire neurowetenschappen

Moleculaire en cellulaire neurowetenschappen

Moleculaire en cellulaire neurowetenschappen is een tak van de neurowetenschappen die de moleculaire en cellulaire mechanismen bestudeert die ten grondslag liggen aan neurologische processen. Deze discipline richt zich op de studie van hoe zenuwcellen, neuronen genaamd, met elkaar communiceren, hoe neuronen zich ontwikkelen en differentiëren, hoe moleculaire processen de synaptische plasticiteit en het geheugen regelen en hoe verstoringen van deze mechanismen kunnen leiden tot neurologische ziekten en gedragsstoornissen.

De moleculaire en cellulaire neurowetenschappen maken gebruik van beeldvormende, biochemische, genetische en celbiologische technieken om de interacties tussen de verschillende moleculen die betrokken zijn bij neurologische processen en de cellulaire mechanismen die ten grondslag liggen aan neuronale communicatie te bestuderen. Deze discipline is essentieel voor het begrijpen van de moleculaire basis van neurologische ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, epilepsie, multiple sclerose en andere neurologische aandoeningen.

Lijst van de onder-rubrieken :