Kits voor celanalyse

Kits voor celanalyse

De celgebaseerde assays omvatten een reeks kits gebaseerd op het gebruik van levende cellen.
Deze kits worden gebruikt om verschillende aspecten van cellulair gedrag te bestuderen (celcyclusprogressie, migratie en invasie) en om de inhoud van belangrijke celcomponenten te meten die vaak worden gebruikt om de gezondheid van cellen in cultuur en hun reactie op verschillende stimuli (migratie-inducers, medicijnen tegen celcyclusstilstand, cholesteroltransportremmers, ...) te controleren.
De assays op celbasis bieden een nauwkeurigere weergave van de werkelijke omstandigheden omdat het onderzoek rechtstreeks op levende cellen wordt uitgevoerd. Deze kits verschillen van de meer traditionele enzym- of immunoassaykits. Hoewel ze meer manipulaties vereisen dan traditionele assay kits, zijn ze ongelooflijk veelzijdig en kunnen ze ontworpen worden om vrijwel elke cellulaire of biochemische functie te meten. Gebruik de juiste cellen en de juiste markers om de juiste gegevens te verkrijgen.